Litwa Środkowa

 

Formalnie niezależny organizm państwowy ze stolicą w Wilnie, którego powstanie zostało ogłoszone przez gen. Lucjana Żeligowskiego 12 października 1920 r. po zainscenizowanym tzw. buncie Żeligowskiego.  Litwę Środkową przyłączono do Polski 18 kwietnia 1922 r.  Organem władzy wykonawczej na Litwie Środkowej, była Tymczasowa Komisja Rządząca.

 

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości