Komitety Plebiscytowe

 

Plebiscyty na ziemiach polskich w latach 1920–21 obejmowały tereny sporne między Polską a Niemcami, wyznaczone 1919 w wersalskim traktacie pokojowym — historyczne ziemie polskie głównie Górny Śląsk, Warmię, Mazury i Powiśle.  Polski Komisariat Plebiscytowy był organem zajmującym się sprawami plebiscytu na Górnym Śląsku.  Komisarzem był Wojciech Korfanty.  Mazurski Komitet Plebiscytowy i Warmiński Komitet Plebiscytowy prowadziły działalność na rzecz Polski przed plebiscytami na Mazurach i na Warmii.  Działały również komitety plebiscytowe dla Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. 

 

Wojciech Korfanty (1873–1939)

 

„Zasługę mojego uświadomienia narodowego przypisać muszę moim hakatystycznym profesorom w gimnazjum w Katowicach, którzy zohydzaniem wszystkiego, co polskie i co katolickie wzbudzili we mnie ciekawość do książki polskiej, z której pragnąłem się dowiedzieć, czym jest ten lżony i poniżany naród, którego językiem w mojej rodzinie mówiłem.”

 

 

Wojciech Korfanty był przywódcą stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji.  Poseł do niemieckiego Reichstagu i pruskiego Landtagu.  W październiku 1918 r. wystąpił z żądaniem przyłączenia wszystkich ziem zaboru pruskiego do Polski.  W styczniu 1920 r. został mianowany komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku.  Po niekorzystnym wyniku stanął na czele III Powstania Śląskiego.  Poseł i Senator.

 

 

 

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości