Ententa

 

Trzonem Ententy (z języka francuskiego entente – porozumienie) był sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją, który wynikał z Trójprzymierza zawartego przez te państwa w 1882 r.  Po wybuchu I Wojny Światowej do trzech głównych partnerów dołączyło kolejnych 25 państw, które wypowiedziały się przeciwko Państwom Centralnym.  Nie wszystkie uczestniczyły w walkach.

 

Pozostali uczestnicy Ententy to: kraje kolonialne Imperium Brytyjskiego i Republiki Francuskiej, Belgia, Japonia, Włochy (od 1915), Rumunia, Stany Zjednoczone Ameryki (od 1917 na zasadzie państwa sprzymierzonego), Królestwo Grecji, Brazylia (od 1917), Portugalia i Królestwo Serbii.

 

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości