Józef Haller (1873-1960)

 

Józef Haller był zawodowym żołnierzem armii austriackiej a później działaczem ruchu spółdzielczego.  Związany był z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół i jego militaryzacją.  Był jednym z głównych organizatorów i komendantem Legionu Wschodniego powstałego w 1914 r. na bazie Sokolich Drużyn Polowych Sokoła, Polskich Drużyn Strzeleckich i Drużyn Bartoszowych.  Dowodził II Brygadą Legionów od 1916.  Był dowódcą naczelnym Armii Polskiej we Francji w latach 1918–1919, później dowodził na kolejnych frontach w czasie wojny polsko-bolszewickiej.  W 1920 r. był Generalnym Inspektorem Armii Ochotniczej i członkiem Rady Obrony Państwa.  Pomagał werbować ochotników do wojska.  Przejmował tereny Pomorza wykonując postanowienia Traktatu Wersalskiego 10 lutego 1920 r. dokonując symbolicznych zaślubin z Bałtykiem, wrzucając pierścień do morza.  Był związany z ruchem narodowym a później z Chrześcijańską Demokracją.

 

 

 

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości