Marszałek Józef Piłsudski (1867 – 1935)

 

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem lub bez mocy.

„Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.”

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.”

 

Józef Piłsudski zaczął działać na rzecz niepodległości w tajnych organizacjach jako młody człowiek  i był zesłany na Sybir.  Wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i w 1905 r. organizował grupy bojowe PPS.  W 1908 r. współtworzył organizację niepodległościowo-wojskową „Strzelec”, która przerodziła się później po wybuchu I Wojny Światowej w Legiony, zaczątek wojska polskiego.  6 Sierpnia 1914 r. Pierwsza Kompania Kadrowa Legionów wyruszyła z Krakowa do zaboru rosyjskiego.  W 1917 r.  Niemcy, w ramach kryzysu przysięgowego, aresztowali Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.  Osadzono ich w więzieniu w Magdeburgu.  Po upadku Niemców zostali zwolnieni z więzienia i Piłsudski został wybrany przez Radę Regencyjną na Naczelnika odrodzonego państwa, a następnie został Naczelnym Wodzem i marszałkiem Polski.  W 1920 r. wojsko polskie odniosło wspaniałe zwycięstwo nad armia bolszewicką wbrew ogromnej przewadze wroga w bitwie zwanej „Cudem nad Wisłą”.  Piłsudski zaplanował i przeprowadził innowacyjny manewr nad rzeką Wieprz, który ocalił nie tylko Polskę ale także Europę przed bolszewikami.

 

Podczas I Wojny Światowej reprezentował orientację proaustriacką i względna autonomia krajów wchodzących w skład Austro-Węgier.

 

 

Związek Walki Czynnej (ZWC)

 

Tajna organizacja wojskowa założona w 1908 r. przez Kazimierza Sosnkowskiego i działaczy Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej z inspiracji Józefa Piłsudskiego.  Jej celem było odzyskanie niepodległości oraz zbudowanie demokratycznego państwa.  ZWC zakładał organizacje strzeleckie i nimi kierował.  Z inicjatywy ZWC i drużyn strzeleckich powstał Polski Skarb Wojskowy w 1912 r., który zbierał fundusze dla przyszłej armii polskiej.   Na bazie ZWC powstała Polska Organizacja Wojskowa.

 

 

Kazimierz Sosnkowski (1885–1969)

 

„Jedynie pięść uzbrojona może wydrzeć caratowi ustępstwa, jedynie ona gwarantuje ich utrzymanie.  Niepodległa demokratyczna republika polska leży w odległości uzbrojonego ramienia.”

 

Kazimierz Sosnkowski był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) od 1905, jednym z przywódców Organizacji Bojowej PPS i należał do najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego.  Był współtwórcą organizacji paramilitarnych w Galicji, zakładając w 1908 r. Związek Walki Czynnej.  W latach 1914–1916 był szefem sztabu I Brygady Legionów Polskich.  Po kryzysie przysięgowym był aresztowany razem z Józef Piłsudskim i internowany w Magdeburgu w latach 1917–1918.  Od 1918 r. był żołnierzem Wojska Polskiego, odnosząc wielkie zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej w obronie i utrwaleniu granic Rzeczpospolitej.  Należał do Rady Obrony Państwa.  W okresie 1920–1924 był ministrem spraw wojskowych.

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości