1916  - Powstanie Tymczasowej Rady Stanu (6 grudnia)

 

Tymczasowa Rada Stanu (TRS)

 

Ustanowiona przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne w Królestwie w styczniu 1917 r. Tymczasowa Rada Stanu miała służyć jako polski obywatelski organ emancypacyjny (tzn. prowadzący do niepodległości i suwerenności państwa).  TRS miała pełnić rolę przedstawicielstwa polskiego opracowując projekty ustaw, w tym konstytucji i ordynacji wyborczej, lecz w rzeczywistości ograniczono jej działania do wydawania opinii.  Polska Organizacja Wojskowa podporządkowała się Radzie.  Na czele TRS stał Marszałek Koronny – Wacław Niemojewski.  Członkiem Rady był Józef Piłsudski, który zrezygnował z członkostwa na znak protestu przeciwko decyzji władz okupacyjnych o całkowitym podporządkowaniu mającej się tworzyć armii polskiej.  Po jego aresztowaniu i w wyniku kryzysu przysięgowego w Legionach Polskich (odmowa składania przysięgi na wierność Cesarzowi Niemieckiemu) TRS ustąpiła 26 sierpnia VIII.  Działała osiem miesięcy.

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości