Kazimierz Sosnkowski (1885–1969)

 

„Jedynie pięść uzbrojona może wydrzeć caratowi ustępstwa, jedynie ona gwarantuje ich utrzymanie.  Niepodległa demokratyczna republika polska leży w odległości uzbrojonego ramienia.”

 

 

Kazimierz Sosnkowski był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) od 1905, jednym z przywódców Organizacji Bojowej PPS i należał do najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego.  Był współtwórcą organizacji paramilitarnych w Galicji, zakładając w 1908 r. Związek Walki Czynnej.  W latach 1914–1916 był szefem sztabu I Brygady Legionów Polskich.  Po kryzysie przysięgowym był aresztowany razem z Józef Piłsudskim i internowany w Magdeburgu w latach 1917–1918.  Od 1918 r. był żołnierzem Wojska Polskiego, odnosząc wielkie zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej w obronie i utrwaleniu granic Rzeczpospolitej.  Należał do Rady Obrony Państwa.  W okresie 1920–1924 był ministrem spraw wojskowych.

 

 

 

 

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości