Liga Narodów

 

Liga Narodów powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona. W czternastym punkcie programu na rzecz pokoju prezydent postulował „Stworzenie Ligi Narodów, której celem będzie zapewnienie gwarancji niepodległości politycznej oraz integralności terytorialnej wszystkich państw”.  Statut Ligi został przyjęty przez konferencję pokojową w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Stał się on pierwszą częścią traktatu wersalskiego i wszedł w życie po ratyfikacji 10 stycznia 1920 r.  Siedzibą organizacji była Genewa.  Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 r. w związku z powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 r.

 

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości