Orlęta Lwowskie

 

Polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwał od 1 listopada 1918 r. do 22 maja 1919 r.  Obrona Lwowa przed Ukraińcami – od 1 listopada 1918 do połowy 1919 r.  Orlętami Lwowskich byli młodzież i dzieci, chłopcy i dziewczęta, którzy ochotniczo stanęli do obrony miasta kiedy zabrakło we Lwowie regularnych oddziałów  Wojska Polskiego.  Wielu z nich zginęło bohatersko.  Antoni Petrykiewicz, który zginał w wieku 13 lat został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, i pozostaje najmłodszym kawalerem tego orderu.  Najmłodsze Orlę miało 9 lat.  Wojska ukraińskie wycofały się 22 maja 1919 r.  Orlęta Lwowskie walczyli również z Armią Czerwoną podczas wojny polsko-bolszewickiej w  1920 r.  Wśród Orląt było wiele harcerek i harcerzy, także z poza Lwowa.

 

Czytaj więcej . . .

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości