Rada Regencyjna (RR)

 

Zależną od siebie Radę Regencyjną, ustanowiły Niemcy i Austro-Węgry 12 września 1917 r.  RR miała pełnić rolę władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego.  Objęła ona urząd 27 października i była najwyższą tymczasową władzą w Królestwie Polskim, mającą pełnić funkcje państwowe do chwili powołania króla lub regenta.  W skład RR wchodzili: arcybiskup Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i hrabia Józef Ostrowski.  RR miała ograniczoną władzę administracyjną (głownie w zakresie szkolnictwa i wymiaru sprawiedliwości. Rada Regencyjna:

·         proklamowała niepodległość Polski (Królestwa Polskiego) 7 października 1918 r.

·         powołała rząd

·         rozbudowała administrację państwową

·         opracowała, wydała i ogłosiła wielu aktów prawnych

·         utworzyła zagraniczne przedstawicielstwa polskie (początek służby dyplomatycznej)

·         stworzyła podstawy wojska polskiego, w tym wprowadziła powszechny obowiązek służby wojskowej

 

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości