Prezydent Thomas Woodrow Wilson

 

Thomas Woodrow Wilson (1856–1924) był 28 prezydentem Stan ów Zjednoczonych Ameryki w latach 1913–1921.  Był członkiem Partii Demokratycznej.  Początkowo był zwolennikiem neutralności USA w I Wojnie Światowej, jednak w kwietniu 1917 r. poprosił Kongres o wypowiedzenie wojny Niemcom co wzmocniło położenie Ententy.  W styczniu 1918 prezydent przedstawił przed Kongresem cele (znane jako 14 punktów Wilsona), które USA chcą osiągnąć.  Program Wilsona stał się podstawą Traktatu Wersalskiego.   Punkt 13 stanowił  „Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.

 

 

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości