28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii.  Rozpoczęła się I Wojna Światowa. Powstały dwie walczące ze sobą strony: Wielka Brytania, Francja i Rosja należały do Ententy a Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja tworzyły Państwa Centralne.

 

Ententa

 

Trzonem Ententy (z języka francuskiego entente – porozumienie) był sojusz pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją, który wynikał z Trójprzymierza zawartego przez te państwa w 1882 r.  Po wybuchu I Wojny Światowej do trzech głównych partnerów dołączyło kolejnych 25 państw, które wypowiedziały się przeciwko Państwom Centralnym.  Nie wszystkie uczestniczyły w walkach.

Pozostali uczestnicy Ententy to: kraje kolonialne Imperium Brytyjskiego i Republiki Francuskiej, Belgia, Japonia, Włochy (od 1915), Rumunia, Stany Zjednoczone Ameryki (od 1917 na zasadzie państwa sprzymierzonego), Królestwo Grecji, Brazylia (od 1917), Portugalia i Królestwo Serbii.

 

Państwa Centralne

 

Sojusz Państw Centralnych, nazwany tak z powodu położenia głównych uczestników w obrębie Europy środkowej tworzyły w okresie I Wojny Światowej: Cesarstwo Niemieckie, Monarchia Austro-Węgierska, Carstwo Bułgarii i Imperium Osmańskie.  Przeciwnikiem Państw Centralnych była Ententa.  Sojusz Niemiec, Austro-Węgier i Włoch istniał jako Trójprzymierze przed I Wojną Światową, lecz Włochy go opuściły.

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości