Lucjan Żeligowski (1865 – 1947)

 

 

Lucjan Żeligowski był żołnierzem armii carskiej.  Działał w Związku Walki Czynnej w Rosji od 1912 r.  W 1915 r. został dowódcą batalionu w Polskiej Brygadzie Strzelców i po rewolucji rosyjskiej członkiem Polskiego Wojskowego Komitetu Wykonawczego.  1918 został mianowany przez gen. Józefa Hallera dowódcą Wojska Polskiego na Wschodzie.  Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. pozorując bunt zajął Wilno (prastarą stolicę Litwy) i jego okolice, proklamując powstanie Litwy Środkowej, co utorowało drogę do przyłączenia Wileńszczyzny do odrodzonej Polski.

 

 

 

 

Wrócić na stronę Drogi do Niepodległości