ŁAZIK

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Wraz z zastępem sprawdzi przepisy zachowania się za miastem obowiązujące w kraju zamieszkania oraz sporządzi krótki kodeks wędrówki, którego będzie przestrzegać. 

 

 

2

Poprawnie spakuje plecak na jednodniową wędrówkę. 

 

 

3

Zaplanuje posiłki i przerwy w czasie wędrówki. 

 

 

4

Zademonstruje pierwszą pomoc w przypadku udaru słonecznego, odmrożenia, omdlenia, otarcia i odparzenia stóp. 

 

 

5

Odbędzie przynajmniej 2 piesze wędrówki minimum 10 kilometrowe. 

 

 

6

W dowolnej formie przedstawi wyniki jednej wędrówki. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 2 2022r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek