MATEMATYCZKA  

   
 

Podpis

Klucz *

1.   Przygotuje i przedstawi dla zastępu / drużyny dobrowolną metodą prezentacje (np. afisz, PowerPoint) uwzględniając następujące:

a)   Historię matematyki

b)   Wybierze jednego ze znanych matematyków i opowie o jej/ jego osiągnięciach w matematyce


I D Z N 

2.  Obliczanie jest dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb.

a)   Wie jakie przedmioty były używane do liczenia w świecie starożytnym i jakie są używane w świecie nowoczesnym

b)   Przez jeden miesiąc trzyma rachunkowość swoich pieniędzy, dochodów i rozchodów.

c)   Uczestniczy w wycieczce do banku.  Dowie się jak działa rozrachunek procentowy. Użyje bieżącej stopy procentowej i obliczy jak uzyskać oprocentowanie z pięciu różnych sum pieniędzy.


I D Z N

3.   Pozna historię systemu metrycznego.  Zmierzy
      (wysokość, długość, głębokość) pięć rzeczy
      systemem metrycznym lub niemetrycznym.


I D Z N 

4.   Mierzenie za pomocą jednostki (np. cm., in., m., ft.), aby wyrazić wielkość, pojemność, ilość i wagę (np. t, kg, g.).

a)   Wymieni cztery zawody w których używane są pomiary.

b)   Potrafi oszacować miary różnych objektów i dystanse (przynajmniej 4)

c)   Umie wyrazić wagę dwoma sposobami

d)   Umie przeliczyć pojemność pomiędzy litrami i galonami

e)   Umie przeliczyć temperaturę z celciusza na fahrenheita


I D Z N 

5.   Geometria jest związana z pomiarem, ale również zajmuje się obiektami i miejscami w przestrzeni.

a)  Wybierze jeden kształt. Obserwując świat wokół siebie, przez conajmniej tydzień, zapisując w dzienniczku gdzie można zobaczyć ten kształt i jak jest on wykorzystywany.

b)  Geometria jest widoczna w architekturze. W swojej okolicy popatrzy na różne typy budynków, domów, kościołów, itp. Przedstawi je na zbiórce: kolaż zdjęć z gazet, czasopism, lub sama narysuje to co zaobserwowała, ażeby każdy mógł poznać kształty geometryczne w architekturze.


I D Z N 

6.   Statystyka jest gromadzenie i organizowanie informacji liczbowej i studiowania wzorów liczbowych.

a)   Wyjaśni znaczenie tych słów statystycznych i narzędzi: dane, średnio, wykres słupkowy, wykres liniowy, wykres kołowy, i procenty.

b)   Nauczy się korzystać z arkusza kalkulacyjnego komputera (‘spreadsheet’).


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L14, Londyn 11 listopad 2017

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek