MISTRZYNI OGNIA

Poziom trudności 3

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Wygłosi gawędę na temat znaczenia ognisk harcerskich. 

 

 

2

Przeprowadzi jeden obrzęd związany z ogniskiem. 

 

 

3

Nauczy zastęp jak ułożyć ognisko wykorzystując różne materiały do rozpałki. Bezpiecznie je rozpali i zagasi. 

 

 

4

Nauczy zastęp układania kilku typów stosów ogniskowych i rozpali trzy. 

 

 

5

Rozpali ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych. 

 

 

6

Na biwaku lub obozie przeprowadzi alarm przeciwpożarowy. 

 

 

7

Zademonstruje pierwszą pomoc w przypadku oparzeń pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 16 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek