POSZUKIWACZKA KORZENI RODZINNYCH

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zgromadzi jak najwięcej informacji o swojej rodzinie i przodkach uwzględniając imiona, daty, miejsca urodzenia, śluby, zgony, zawody, zainteresowania itp. Stworzy oś czasu lub drzewo genealogiczne uwzględniając zebrane wiadomości i zdjęcia. 

 

 

2

Zaznaczy na mapie świata istotne lokalizacje z którymi są związane rodzinne korzenie. 

 

 

3

Przejrzy albumy rodzinne ze starszym członkiem rodziny oraz przeprowadzi z nim wywiad, zapisując ciekawostki. 

 

 

4

Wybierze jedną miejscowość w Polsce, z którą są związane rodzinne korzenie i ją opisze. 

 

 

5

Zebrane materiały, w tym zdjęcia i pamiątki przedstawi zastępowi lub drużynie w dowolnej formie. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 16 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek