SZACHISTKA

Poziom trudności 1

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Rozpoznając wszystkie figury szachowe, prawidłowo ustawi je na szachownicy i pokaże ich ruch. 

 

 

2

Używając podstawowych zasad gry (w tym roszada, pat, mat i en passant) rozegra kilka partii szachowych. 

 

 

3

Wytłumaczy czym jest Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) i kto jest aktualnym mistrzem świata w szachach. 

 

 

4

Stworzy plakat lub broszurkę promującą szachy i korzyści gry. 

 

 

5

Weźmie udział w turnieju szachowym w zastępie lub w drużynie.  

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 16 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek