ZNAWCZYNI KWARANTANNY

Niezwykła sprawność podczas pandemii COVID-19

   

 

Podpis

Klucz *

1. Wie co to jest kwarantanna i dlaczego należy ją stosować.
W okresie epidemii/pandemii spędziła kwarantannę w domu lub miejscach wskazanych przez rodziców.


I D Z N R

2. Stosuje się do zaleceń kwarantanny podczas epidemii/pandemii. Wie jak i gdzie znaleźć oficjalne informacje wydane przez służbę zdrowia oraz instytut wykonujący zadania z zakresu zdrowia publicznego w miejscu zamieszkania i wydane przez niego zalecenia.


I D Z N R

3. Wie jak poprawnie myć ręce (zgodnie z zaleceniami służby zdrowia), wykonała plakat ilustrujący poprawne mycie rąk i powiesiła go w widocznym miejscu. Wysłała zdjęcie plakatu drużynowej.

I D Z N R

4Wie czym są wirusy, jak można się nimi zarazić, jak działają i jak je zwalczać.  

I D Z N R

5. Utrzymuje telefoniczny lub wirtualny kontakt z osobami, z którymi nie może się spotkać, np. z babcią i dziadkiem lub starszymi sąsiadami. Kontroluje czy nie potrzebują pomocy np. z zakupami.

I D Z N R

6. Wie, że należy dbać o swoje otoczenie i miejsce zamieszkania. Codziennie aktywnie uczestniczy i pomaga w utrzymaniu porządku wokół siebie.

I D Z N R

7. Dba, aby zachować/podtrzymać wysoki poziom nauki. Realizuje kolejne tematy z podręczników.
Wie gdzie poszukać materiałów lub do kogo można się zgłosić, aby stworzyć plan na kontynuacj
ę nauki.

I D Z N R

8. Potrafi rozplanować harmonogram, aby pożytecznie wykorzystać każdy dzień.

I D Z N R

9. Zorganizuje razem z zastępem ciekawą zbiórkę lub grę internetową. Weźmie udział w przynajmniej jednej wirtualnej zbiórce harcerskiej lub harcerskiej grze internetowej.

I D Z N R

10. Wie, że należy dbać o swoje samopoczucie i sprawność fizyczną (np. skacze na skakance, wychodzi na spacer w odosobnione miejsca lub wykonuje inne ćwiczenia, które pozwalają na utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej).

I D Z N R

 

POMOCNE ŹRÓDŁA i INFORMACJE

Związane z pandemia koronowirusa (Covid-19)

 1.    WHO. Wideo mycia rąk (po angielsku): https://www.youtube.com/watch?v=y7e8nM0JAz0

2.     WHO. Plakat mycia rąk (po angielsku): https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1

3.     ZHP/PL. Zuchowe doświadczenie o kwarantannie (po polsku) https://www.youtube.com/watch?v=8X4kQfF0NlU&feature=youtu.be

4.     WHO. Informacje o nowym koronawirusie (po angielsku)  https://www.youtube.com/watch?v=IVqp2HLIXUQ

5.     WHO. Fakty i mity o koronawirusie (po angielsku) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

6.     MZ/PL. Fakty i mity o koronawirusie (po polsku) https://www.gov.pl/web/koronawirus/walczymy-z-falszywymi-informacjami

7.     WHO. Jak zabezpieczyć się przeciwko koronawirusowi (po angielsku) https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw

8.     MZ/PL. Jak się ochronić przed koronawirusem (po polsku) https://www.youtube.com/watch?v=WbeLp_lgrqM

9.     WHO. Maseczki chirurgiczne (po angielsku) https://youtu.be/Ded_AxFfJoQ

10.  Johns Hopkins University. Mapa światowych przypadków COVID-19 (po angielsku) https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L7, Toronto 20 kwiecień 2020

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek