ZNAWCZYNI KULTURY RDZENNYCH LUDÓW                      PÓŁNOCNEJ AMERYKI

 

Podpis

Klucz *

1.  Potrafi wymienić przynajmniej 3 plemiona rdzennych ludów w północnej Ameryce, które jeszcze istnieją, 5 plemion które zaginęły i pokaże na mapie skąd pochodziły.


I D Z N 

2.   Dowie się w szczegółach o jednym plemieniu
 
     rdzennych ludów, ich zwyczajach i wierzeniach
      religijnych.

a)    Zapozna się z legendami i przedstawi jedną jako
       pokaz na ognisku lub kominku.

b)    Zapozna się z tradycyjną sztuką plemiona (np.
       łapacze snów, totemy, biżuteria, wyroby
       koszykarskie, garncarstwo, dywany, rzeźbiarstwo
       itp.) i zrobi dowolny przedmiot.

c)    Zapozna się z tradycyjną odzieżą plemienia.

d)    Dowie się o zwyczaju malowania twarzy wybranego
       sobie plemienia: wie, dlaczego Indianie malowali
       twarze, co różne kolory oznaczały i z czego farby były  
       robione.


I D Z N 

3.   Zna tradycyjne instrumenty muzyczne używane przez Indian.


I D Z N 

4.   Nauczy zastęp tradycyjnego tańca Indiańskiego i
      przedstawi na ognisku lub kominku.  

I D Z N 

5.  Zapozna się z oryginalnym amerykańskim sposobem
     pisania używając symbole (tzn. picture writing) oraz
     dowie się na czym pisali. Przedstawi dowolne
     wiadomości tym sposobem pisania (np. legendę, swój
     życiorys harcerki).

I D Z N 

6.  Dowie się, jak nadawano Indianom imiona i wybierze
     sobie imię tym sposobem.

a)    Wytłumaczy, dlaczego wybrała sobie to imię.

b)    Zrobi piktogram swojego „Indiańskiego” imienia.


I D Z N 

7.    Dowie się o językach indiańskich. Istnieje 58
       głównych jeżyków indiańskich, wiele słów wkroczyło
       do słownictwa Polskiego. Dowie się które indiańskie
       słowa używamy dzisiaj w języku Polskim i w miarę
       możliwości w ojczystym języku swojego kraju
       zamieszkania.

I D Z N 

https://nativeamericans.mrdonn.org/

https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-culture/

https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-culture/war-paint.htm

https://www.lakeshorelearning.com/assets/media/images/free_resources/teachers_corner/printables/nativeAmericanPictograph.pdf

http://creativelessoncafe.blogspot.com/2014/11/native-american-picture-writing.html

https://www.legendsofamerica.com/na-symbols/

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L5, Toronto 11 listopada 2019

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek