AKTORKA

Poziom trudności 1

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Przedstawi z zastępem trzy sceny reprezentujące zmysły: wzrok, słuch, smak, dotyk lub zapach. Drużyna lub inny zastęp odgaduje treść pokazu. 

 

 

2

Przeczyta podany tekst z odpowiednią intonacją aby wyrazić: zdziwienie, strach, smutek, radość i znudzenie. 

 

 

3

Wybierze minimum 3 rodzaje widowisk teatralnych i przedstawi je w dowolnej formie.  

 

 

4

Weźmie czynny udział  w pokazie (krótkiej scence) o treści harcerskiej. 

 

 

5

Zagra z drużyną w kalambury. 

 

 

6

Zobaczy przedstawienie w szkole lub w teatrze, z którego wybierze jedną scenę i przedstawi ją z zastępem. 

 

 

7

Wraz z zastępem zrobi projekt lub makietę teatru uwzględniając następujące nazwy: scena, kurtyna, garderoba, budka suflera, rekwizyty, orkiestra, reżyserka, widownia. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek