ALFABET MORSE’A

Poziom trudności 3

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

W dowolny sposób przedstawi alfabet Morse’a uwzględniając jego historię i zastosowania. 

 

 

2

Nauczy zastęp mnemotechniki służącej do zapamiętywania alfabetu Morse’a używając słów i ich sylab. 

 

 

3

Wytłumaczy system obrazkowy lub diagram używany do odkodowania alfabetu Morse’a. 

 

 

4

Nauczy się na pamięć alfabetu Morse’a. 

 

 

5

Napisze depeszę alfabetem Morse’a zawierającą co najmniej 20 słów. 

 

 

6

Nada chorągiewkami i odbierze depeszę alfabetem Morse`a zawierającą min. 20 słów, z szybkością 15 liter na minutę. 

 

 

7

Nada i odbierze depeszę alfabetem Morse’a nadaną sygnałem świetlnym i gwizdkiem. 

 

 

8

Zaśpiewa piosenkę pt. Alfabet Morse’a. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek