BĄDŻ GOTÓW I SZARE SZEREGI
 

Podpis

Klucz *

1.   Zna datę I powód wybuchu II Wojny Światowej. 


I D Z N

2.   Wie co znaczy A.K. i znak.  


I D Z N

3.   Wie kiedy i dlaczego powstało Pogotowie Harcerek.


I D Z N

      Potrafi opowiedzieć o komendantce Pogotowia Druhnie
     Józefinie Łapińskiej.  Zapozna się z organizacją Pogotowia i
     jego pracą.

I D Z N

     Wie kiedy powstały Bądź Gotów i Szare Szeregi i jakie były ich
     działalności.

I D Z N

4.   Wie kiedy rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, jak długo trwało i dlaczego upadło.


I D Z N

5.   Zna piosenkę "Szare Szeregi" i dwie do wyboru: "Hej! Chłopcy", "Smutna Rzeka", "Pałacyk Michla", "Pytali się nas daleko", "Deszcz jesienny, "Dorota", "Marsz Mokotowa"


I D Z N

6.   Odnajdzie dane osobiste wraz ze zdjęciem jednego z członków Bądź Gotów, Szarych Szeregów albo A.K. Przygotuje jego życiorys.


I D Z N

7.   Sama, zastępem lub drużyną weźmie udział w akademii , ognisku, kominku lub wieczorku na temat udziału harcerskich oddziałów Bądź Gotów, Szarych Szeregów i innych w walkach o obronę Narodu. Albo zrobi album lub przygotuje wystawę na ten temat.


I D Z N

 

UWAGI DO SPRAWNOŚCI

1.    Sprawność jest opracowana dla każdej harcerki od 11 lat.

2.    Sprawność można opracować i zdobyć na obozie albo jako program pracy drużyny.

3.    Przy opracowaniu punktu 7 szczególnie ważne jest podkreślenie rolę harcerek i pracę przygotowawczę Pogotowia Harcerek.

4.    Niektóre książki które pomogą w przygotowaniu informacji: Wielka Gra, Harcerki 1939-1945, Kamienie na Szaniec, dodatek do Ogniska o Szarych Szeregach.  Materiały pomocnicze są dostępne również przez gazetkę internetową „100Lat” na witrynie Organizacji Harcerek: http://zhppgk.org/org_harcerek.htm

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Rozkaz L9, Londyn 3 maj 2014

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek