BAŚNIARKA

Poziom trudności 1

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Przeczyta poprawnie po polsku, odpowiednio modulując głos, krótkie opowiadanie lub bajkę na zbiórce zastępu lub drużyny. 

 

 

2

Tworząc odpowiedni klimat, używając rekwizytów i efektów dźwiękowych opowie przeczytane opowiadanie, bajkę, legendę lub książkę. 

 

 

3

Wraz z zastępem lub drużyną zainscenizuje jedną piosenkę pokazującą bajkę, legendę lub wydarzenie historyczne Polski. 

 

 

4

Opowie jedną przeczytaną książkę, bajkę, legendę lub opowiadanie zachęcając zastęp lub drużynę do jej przeczytania. 

 

 

5

Przedstawi trzech polskich bajkopisarzy lub przebierze się za jednego z polskich pisarzy i weźmie udział w spotkaniu literackim zastępu, na którym przedstawi jego najważniejsze dzieła. 

 

 

6

Wybierze jedną legendę lub bajkę z kraju zamieszkania i zaprezentuje ją jako plakat, pokaz, animację, komiks itp. 

 

 

7

Spisze lub wymieni co najmniej osiem legend lub bajek i weźmie udział w grze o ich treści minimum 3 z nich. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek