BAŚNIARKA

Poziom I artystyczna, teatralna

 

Podpis

Klucz *

1.   Przeczyta poprawnie po polsku na zbiórce zastępu, krótkie opowiadanie, które nauczyła się czytać wcześniej.


I D Z N 

2.   Zadeklamuje na kominku lub zbiórce krótki polski wiersz.


I D Z N 

3.   Wymieni trzech polskich autorów i po jednym z ich dzieł.


I D Z N 

4.   Spisze lub wymieni co najmniej osiem legend i bajek sobie znanych.


I D Z N 

5.   Opowie samodzielnie przeczytaną legendę, opowiadanie, lub książkę polską.


I D Z N 

6.   Potrafi wywołać efekty dźwiękowe, krople deszczu, wiatr, burzę, strzał, głosy zwierząt, pociąg, i.t.p.


I D Z N 

7.   Zaśpiewa pięć piosenek.  Jedną zainscenizuje z zastępem.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek