BIURALISTKA

 

 Podpis

Klucz *

1  Prowadziła sekretariat w drużynie przez 3 miesiące lub przez 3 tygodnie na obozie.


I D Z N

2.   Pisze czytelnie.


I D Z N

3  Napisze list na maszynie.

 


I D Z N

4.   Odbije komunikat lub list na kopiarce. Unie dołożyć atrament i w razie zepsucia, zadzwoni do biura reperacji.


I D Z N

5.   Zredaguje list na wskazany temat np. Zapotrzebowanie do sklepu, zgłoszenie na posadę z życiorysem, potwierdzenie odbioru pieniędzy itp. Zredaguje list elektroniczny.


I D Z N

6.   Wystawi kwit dochodowy i rachunek poczynionych wydatków   oraz wpisze do książki kasowej.


I D Z N

      7.   Nada list elektroniczny, list polecony,
            przekaz pieniężny;
            potrafi wystawić czek.

I D Z N

      8.   Zapakuje i wyśle paczkę pocztą.


I D Z N

      9.   Zna zasady prowadzenia urzędowych
      rozmów telefonicznych.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek