SPRAWNOŚĆ CZERWONEGO MAKU

 

 Podpis

Klucz *

1  Wie, że wraz ze swą organizacją jest spadkobierczynią tradycji rycerstwa polskiego. Jest prawdomówna, uczciwa, a na słowie jej można polegać "jak na Zawiszy". Wyrabia w sobie odwagę cywilną i umie dbać o honor Polski.


I D Z N 

2.    Zarecytuje wiersz, zaśpiewa pieśń, streści ksiażkę lub opowiadanie o widzianym przez siebie obrazie, sztuce lub filmie, którego tematem jest walka o wolność narodu polskiego.


I D Z N

3.   Zdobyła wiadomość o opactwie benedyktynów na Monte Cassino. Zna w zarysie historię zakonu benedyktynów oraz jego działalność w Polsce.


I D Z N  

4.   Wie jaką drogą przybyli polscy żołnierze pod Monte Cassino. Wie jakie znaczenie miała bitwa o Monte Cassino. Zdobędzie wiadomości o bitwie i udziale w niej Polaków. (ilość żołnierzy, rodzaje broni, nazwy batalionów itp.)


I D Z N 

5.   Zna udział P.W.S.K., wie jakie służby pełniły kobiety-żołnierze (“białe wojsko”, służba sanitarna, kompanie kantyn polowych, kompanie transportowe itp.)


I D Z N 

6.   Pokaże na mapie bardziej charakterystyczne punkty n.p. San Angelo, Widmo, wzgórze 575 itp.


I D Z N 

7.   Przedstawi wykonany przez siebie "szkic na oko" (plan okolicy) narysowany przez siebie krajobraz, zdjęcie z okolic Monte Cassino lub mapkę z zaznaczoną trasą batalionów zdobywających klasztor.


I D Z N 

8.   Odnajdzie dane osobiste wraz ze zdjęciem jednego z uczestników bitwy. Napisze i przeprowadzi obrzęd ku czci jego pamięci.


I D Z N 

9.   a)    Prowadzi w czasie cyklu sprawności dzienniczek, pisząc przynajmniej dwa zdania tygodniowo, zbierając zdjęcia, widokówki, programy itp. związane z Monte Cassino.


I D Z N 

9.   b)    Zna słowa pieśni "Czerwone maki...", wie kto jest jej autorem. Potrafi wyjaśnić powiązania symboliczne "Czerwonego maku".


I D Z N 

9.   c)    Wraz z drużyną skonstruuje czerwone maki i złoży jako dar podczas mszy harcerskiej.

 


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Londyn, 1969

Aktualizacja: marzec 2014

Rozkaz L9, Londyn 3 maj 2014

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek