DZIENNIKARKA

Poziom trudności 3

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIA

DATA

PODPIS

1

Zapozna się z prawnymi przepisami związanymi z publikacją cudzego wizerunku. Upewni się, że wszystkie nagrywane i fotografowane osoby wyraziły na to zgodę.

 

 

2

Napisze 2 artykuły różnej treści. Jeden z artykułów zostanie zamieszczony w piśmie drukowanym lub na stronie internetowej. 

 

 

3

Ułoży gazetkę ścienną lub e-gazetkę używając tekstów, ilustracji, zdjęć lub wycinków. 

 

 

4

Przez okres 3 miesięcy będzie odpowiedzialna za zamieszczanie odpowiednich treści w harcerskich mediach społecznościowych. 

 

 

5

Podczas akcji harcerskiej będzie nagrywać krótkie filmiki typu ‘vlog’ przedstawiające życie harcerskie. 

 

 

6

Zapozna się z podstawowymi technikami edytowania video i stosuje je do obróbki swoich nagrań. 

 

 

7

Przeprowadzi kilka wywiadów podczas akcji harcerskiej opisując główne wydarzenia i przedstawi je w dowolnej formie np. pisemnej, video lub audio. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek