EKOLOG Materiały pomocnicze  
 

Podpis

Klucz *

1.   Wytłumaczy co to jest ekologia. 


I D Z N

      Na czym polega różnica pomiędzy ciałami żywymi i
      martwymi – poda przykłady.


I D Z N

2.   Dowie się co to jest łańcuch pokarmowy


I D Z N

      Narysuje łańcuch pokarmowy dla bociana.


I D Z N

      Opowie w jaki sposób ludzie mogą wpływać na ten łańcuch pokarmowy.


I D Z N

3.   Narysuje schemat obiegu wody i tlenu/dwutlenku węgla (CO2) w przyrodzie.


I D Z N

4.   Wymieni jakie działania ludzi wpływaja na wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu.


I D Z N

      Rozumie jakie są ujemne skutki.

I D Z N

      Wie jak ludzie mogą zmniejszyć ilość wytwarzanego
      dwutlenku węgla i swoim zachowaniem daje dobry przykład
      takiego działania.

I D Z N

5.  Zapozna sie z kalkulatorem CO2


I D Z N

6.   Wie, że żywność może być produkowana i sprzedawana w sposób ekologicznie przyjazny.


I D Z N

      Stara się kupować produkty od „szczęśliwych zwierząt hodowlanych”,preferuje żywność produkowaną lokalnie.


I D Z N

7.   Interesuje się i śledzi wiadomości o ochronie przyrody i środowiska w prasie i telewizji.  


I D Z N

      Przedstawi trzy wycinki z prasy na ten temat


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L20 06 września 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek