Sprawność  Emigranta                            
  
(Znawczyni Historii Emigranta Polskiego)

Dla harcerek od lat 14

 

Podpis

Klucz *

1.  Wielka Emigracja

a) Jacy sławni ludzie wyjechali z Polski w okresie który
     nazywamy Wielką Emigracją (1830-1848).


I D Z N

b) Dlaczego wyjechali z Polski i w jakich krajach
     zamieszkali?


I D Z N

2) Pierwsza emigracja w kraju zamieszkania

a)  Wie jaka grupa Polaków była pierwszymi emigrantami
      w kraju zamieszkania.


I D Z N

b)  Wie kiedy i dlaczego opuścili Polskę.


I D Z N

c)  Wie gdzie zamieszkali.


I D Z N

d)  Znajdzie pamiątki polskie odnośnie pierwszej
     emigracji.


I D Z N

3) II-ga wojna światowa

a)  Dowie się o ludziach deportowanych na Syberię.


I D Z N

c)  Dowie się o losach Żołnierza Polskiego.


I D Z N

d)  Zaznaczy na mapie świata ogólne trasy emigracji
      polskiej podczas i po drugiej wojnie światowej.


I D Z N

e)  Naznaczy na mapie kraju zamieszkania gdzie Polacy
      zamieszkali po drugiej wojnie światowej.


I D Z N

       f)  Wytłumaczy dlaczego nie wszyscy Polacy mogli wrócić
         
 do Polski po drugiej wojnie światowej.

I D Z N

4)  Lata 80-te (1980 – 1989)

a)  Zna przyczyny wyjazdu z Polski.


I D Z N

b)  Zna jaką trasą przyjechali do krajów obecnego
zamieszkania i jak długo im  to zajęło.


I D Z N

c)  Na mapie kraju zamieszkania, naznaczy gdzie Polacy
   
 się osiedlili.


I D Z N

5) Emigracja od 2004 roku

      a) Dowie się dlaczego w 2004 roku powstała nowa
          emigracja z Polski.


   I D Z N

     b) Wie do których krajów ludzie wyjechali.

I D Z N

6) Odwiedzi zabytek Polski w kraju zamieszkania i potrafi go
     krótko opisać.


I D Z N

7) Przedstawi różnicę pomiędzy emigracją ekonomiczną
    apolityczną.

I D Z N

 

I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek