FOTODZIENNIKARKA

 

 Podpis

Klucz *

1  Opowie o fotodziennikarstwie.

a)   Skąd czasopisma czerpią materiały fotograficzne i jak je przygotowuje do publikacji.

b)  Wymieni sposoby fotografowania stosowane w publikacji (kliszowe i elektroniczne).


I D Z N 

2.   Przez trzy miesiące służyła jako fotograf pisma szkolnego lub drużyny.

 


I D Z N

3.    Przedstawi portfolio przynajmniej 6 własnoręcznych zdjęc opublikowanych w czasopismach lub na stronicy internetowej (np. szkoły, harcerstwa).

a)   Jedno z życia w zastępie, drużynie, lub hufcu

b)   Jedno z życia na obozie lub zlocie

c)   Jedno krajobrazu z wycieczki harcerskiej

d)   Jedno zabytku zwiedzonego na wycieczce   harcerskiej

e)   Jedno związane z sprawnością ekologiczną

f)    Portret miasta w którym zamieszkuje


I D Z N

4.   Przestawi jedno własnoręczne zdjęcie o wydarzeniu godnym opublikowania w prasie miejscowości zamieszkania. Skomponuje do zdjęcia odpowiedni opis.


I D Z N  

5.   Ułoży gazetkę z materiałów pisanych, ilustracji, lub wycinków.


I D Z N  

6.    Śledzi fotografie w gazetce i czasopiśmie harcerskim. Przedstawi po dwa egzemplarze zdjęć opublikowanych. Poda krytyką ocenną.

a)       Gazetę

b)       Czasopismo harcerskie


I D Z N  
 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek