GEOLOG

Poziom trudności 1

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Odwiedzi muzeum geologiczne, muzeum historii naturalnej lub pokrewne. W dowolny sposób przedstawi sprawozdanie z wycieczki. 

 

 

2

Narysuje wewnętrzną budowę Ziemi i przedstawi ją na zbiórce zastępu. 

 

 

3

Wyjaśni teorię tektoniki płyt. Wskaże na mapie świata, w którą stronę wędrują różne płyty litosfery.

 

 

4

Przedstawi własną kolekcję skał. 

 

 

5

Wytłumaczy proces powstawania oraz różnice między skałą osadową, wulkaniczną i magmową. 

 

 

6

Porówna surowce mineralne występujące w Polsce, z tymi w kraju zamieszkania. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek