GOSPOSIA WIELKANOCNA

Poziom I sprawność gospodarcza

 
 

Podpis

Klucz *

1.   Zrobi palmę na Niedzielę Palmową.


I D Z N 

2.   Pofarbuje jajko naturalnymi farbami (np. łuska cebuli).


I D Z N 

3.   Zrobi pisankę (o ile możliwe według tradycyjnych wzorów polskich).


I D Z N 

4.   Przygotuje koszyk potraw do święcenia - wie które potrawy powinny w nim być.


I D Z N 

5.   Nakryje i przybierze stół wielkanocny.


I D Z N 

6.   Umie śpiewać jedną wielkopostną i jedną wielkanocną pieśń.


I D Z N 

7.   Brała udział w Drodze Krzyżowej.


I D Z N 

8.   O ile możliwe trzymała wartę przy Grobie Pańskim i rozumie znaczenie.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek