GRAJEK

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Gra dobrze na dowolnym instrumencie uwzględniając rytm, tempo i tonację. Zagra kilka piosenek harcerskich i dowolnych. 

 

 

2

Zaakompaniuje do śpiewu na zbiórce, akcji harcerskiej, podczas uroczystości lub nabożeństwach Mszy Świętej.

 

 

3

Napisze spis pięciu piosenek stosownie dobranych do dwóch z poniższych okoliczności: 

a) Ognisko harcerskie 

 

 

 

b) Kominek zuchowy 

 

 

 

c) Msza Święta 

 

 

 

d) Dowolna uroczystość 

 

 

 

e) Boże Narodzenie lub Wielki Post 

 

 

4

Nauczy się grać nowej piosenki harcerskiej lub ludowej według zapisu nutowego lub akordów. 

 

 

5

Dba o swój instrument, bezpiecznie go przechowuje. 

 

 

6

Wybierze się na koncert na żywo lub wirtualnie dowolnego stylu muzyki i napisze recenzje do kroniki lub do mediów społecznościowych drużyny lub szczepu. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek