GRZYBIARKA

Poziom trudności 3

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Przygotuje kalendarz grzybiarza. 

 

 

2

Korzystając z atlasu grzybów przedstawi w języku polskim i kraju zamieszkania, po 5 grzybów jadalnych i 5 grzybów trujących. 

 

 

3

Pokaże jak prawidłowo zbierać grzyby, żeby nie niszczyć grzybni. 

 

 

4

Wytłumaczy w jaki sposób zbierać, przenosić, oczyszczać i przechowywać grzyby. 

 

 

5

Wysuszy grzyby dwoma sposobami i odpowiednio je przechowa. 

 

 

6

Przygotuje jedną potrawę z grzybów. 

 

 

7

Zrobi marynowane grzybki. 

 

 

8

Wymieni objawy zatrucia grzybami i przedstawi, jak udzielić pomocy w przypadku zatrucia. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 2 2022r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek