GRZYBIARKA

 

 Podpis

Klucz *

1  Wie gdzie szukać grzybów, umiejętnie je zbiera nie niszcząc grzybni. Posiada atlas grzybów.


I D Z N

2.   Rozpozna kilka rodzajów grzybów jadalnych.


I D Z N

3  Zna kilka rodzajów grzybów trujących. Wie jak się je rozpoznaje.


I D Z N

4.   Przedstawi suszone grzyby w całości i pokrojone.


I D Z N

5.   Przyrządzi jedną potrawę z grzybów i jedną konserwę.


I D Z N

6.   Potrafi udzielić pomocy w przypadku zatrucia grzybami.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek