HIGIENISTKA OBOZOWA

 

 Podpis

Klucz *

1  Zdobyła sprawność „Pierwsza Pomoc”.


I D Z N 

2.   Pomogała przed obozem w przygotowaniach drużyny do obozu w zakresie urządzeń sanitarnych, przygotowania apteczki i sprzętu ratowniczego.


I D Z N

3  Wie jaki powinien być skład ekwipunku osobistego uczestniczek, w zależności od miejsca obozu /morze, góry, jeziora/ i pory roku /zima, lato/. Umie dobrze zapakować plecak, zwinie koc.


I D Z N

4.   W czasie pobytu na obozie przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia. Pełni funkcje higienisty zastępu. Wie jak rozłożyć dzień na obozie – kiedy należy planować kąpiel, przetrzega ciszy poobiedniej.


I D Z N

5.   Wraz z zastępem utrzymuje czystość i porządek w namiocie, codziennie wietrzy namiot, dba by zastęp trzepał koce.


I D Z N  

6.   Pomaga w rozmieszczeniu urządzeń higienicznych /latryna, dół na śmieci, umywalnia/ i w ich budowie, dba o ich stan sanitarny /np. Dezynfekcja, mycie itp./


I D Z N 

7.    Zaplanuje i wykona pomysłowe urządzenie kuchni – np. zmywak, suszarkę, stołeczki dla zastępu służbowego itp.


I D Z N 

8.   Wraz z zastępem dba o czystość terenu obozowego – organizuje konkursy czystości między zastępami, zrobi kosz na śmieci.


I D Z N 

9.   Współpracuje z lekarzem lub higienistką podczas trwania obozu.


I D Z N 

10. Ułoży dla zastępu grę o tematyce związanej z zagadnieniami higieny, wie jak przebiega szkolenie kadry. Zna zadanie i organizację Czerwonego Krzyża i St John’s Ambulance.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek