Sprawność Św. Jana Pawla II

Wstęp – sprawność została opracowana w dwóch wersjach aby można było dopasować do wieku harcerek i ich umiejętności.

Przez pracę nad tą sprawnością, harcerki pogłębią swoją wiedzę o św. Janie Pawle II i dziedzictwie który nam i Kościołowi, Święty JP II pozostawił.

ZHP Polska i ZHR Polska także w tym roku wprowadziły do swych programów nowe sprawności o św. Janie Pawle II. Otóż fragment, który się ukazał w polskich mediach odnośnie tych nowych sprawności:

„Postać św. Jana Pawła II daje możliwość interesującego zaprezentowania wartości, które są zawarte w Prawie Harcerskim. Prawo Harcerskie stanowi „życiowy” kompas każdego harcerza, a Papież swoim życiem dał przykład młodzieży. Dzisiaj zuchy i harcerze nie mają możliwości bezpośredniego spotkania tego wspaniałego człowieka, dlatego proponuje się zdobycie nowych sprawności”. - Darek Szczecina, http://www.wiadomosci24.pl Data dodania: 2014-04-08

„Dzisiejszemu światu potrzeba czytelnego świadectwa wiary, nadziei i miłości. Potrzebuje go zwłaszcza młodzież, której przypadnie żyć w trzecim tysiącleciu”.

Św. Jan Paweł II


 

Sprawność św. Jana Pawła II (1) – do lat 14 
 

Podpis

Klucz *

1.   Ułoży i przedstawi w sposób dowolny (odpowiedni do wieku)

życiorys  św. Jana Pawła II.


a)
Wskaże ważne wydarzenia w jego życiu,
 


I D Z N 

b) Opowie w skrócie o odwiedzinach św. Jana Pawła II w kraju
     zamieszkania;


I D Z N 

c) Zaznaczy i pozna, jakie były jego:

     a. Ulubione (3) miejsca, które odwiedzał – gdzie i kiedy
         (np. Podhale),

     b. Ulubione (3) pieśni i hymny,

     c. Ulubione (3) zajęcia.


I D Z N 

      d)  Pokaże niektóre jego podróże poprzez album zdjęć
           przez siebie zebranych w sposób dowolny.

I D Z N 

      e)  Przedstawi listę (5) dzieł wykonanych przez Karola
           Wojtyłę/Papieża Jana Pawła II. np. Poezje, dramaty


I D Z N 

2.   Dowie się, jakie cuda się wydarzyły za jego przyczyną, które były brane pod uwagę przy jego kanonizacji.


I D Z N 


Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

Sprawność św. Jana Pawła II (2) od 15 lat 
 

Podpis

Klucz *

1.   Ułoży i przedstawi w sposób dowolny (w zależności od wieku i warunków) życiorys  św. Jana Pawła II.


a)
Wskaże, dlaczego jest znany jako wielki człowiek XX wieku.
 


I D Z N 

b) Opisze (3) jego podróże; w kraju zamieszkania i po świecie.
    Jakie były ważne wydarzenia podczas tych podróży i
    pielgrzymek. (np. modlitwa przy ścianie płaczu w Izraelu).
    Jakie miał zwyczaje?

 


I D Z N 

c) Jakie były

a.   Jego (3) ulubione miejsca, które odwiedzał – gdzie i kiedy (np. Podhale),

b.   (3) Ulubione pieśni i hymny,

c.   (3) Ulubione zajęcia.


I D Z N

2.  a)  Przedstawi listę (7) dzieł wykonanych, jako Karol
          Wojtyła a później, jako Papież Jan Paweł II. np.
          Poezje, dramaty, encykliki i dokumenty papieskie.

b) Zarecytuje lub wystąpi z grupą i przedstawi jedno
     lub część z tych dzieł.


I D Z N 

 

3.  Dowie się, jakie cuda się wydarzyły za jego
     przyczyną, które były brane pod uwagę przy jego
     kanonizacji.

 


I D Z N 

4.   a) Jakie dziedzictwo zostawił św. Jan Paweł II Kościołowi?

b) Przykłady tego co osiągnął w stosunkach między-religijnych?


I D Z N 


Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

Sprawność została opracowana przez Referat Harcerek z Chorągwi Harcerek w Australii

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 22 sierpień 2015

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek