JĘZYKOZNAWCZYNI

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zademonstruje w rozmowie zwroty grzecznościowe w języku obcym. 

 

 

2

Stworzy słownik 20-tu podstawowych słów związanych z harcerstwem. 

 

 

3

Nauczy się i zaśpiewa piosenkę w języku obcym. 

 

 

4

Napisze krótki wpis do kroniki jednostki i przetłumaczy go na język obcy. 

 

 

5

Wyszuka pochodzenie wybranego języka obcego oraz gdzie jest obecnie stosowany. W dowolny sposób przedstawi najważniejsze fakty i ciekawostki. 

 

 

6

Poprowadzi grę lub zajęcie dla zastępu lub drużyny z elementami języka obcego. 

 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek