KAJAKARKA

 

 Podpis

Klucz *

1  Umie  pływać.


I D Z N

2.   Odbyła kajakiem co najmniej jedną wycieczkę całodzienną z biwakowaniem i trzy wycieczki kilkogodzinne.


I D Z N

3  Wyjdzie z kajaka do wody i wejdzie do niego spowrotem. Poradzi sobie w wypadku przewrócenia się kajaka,


I D Z N

4.   Holuje kajak, przeniesie go i przechowa. Naprawi drobne uszkodzenia np. złamane wiosło, siodełko, uszczelni kajak itp.


I D Z N

5.   Wybierze dogodną drogę na wodzie i zręcznie ominie przeszkody.


I D Z N

6.   Zaprojektuje jednodniową wycieczkę kajakiem posługując się mapą.


I D Z N

7.   Rozpozna napotkane bandery i powita je według przyjętych zwyczajów.


I D Z N

8.   Zna sygnały rzeczne i przepisy wymijania.


I D Z N

      9.   Posłuży się rzutką i kołem ratunkowym.
            Pokaże jak udzieli pomocy w wypadkach:
            otarcia skóry, oparzenia, porażenia
            słonecznego, utonięcia.

I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek