KARTOGRAFKA

 

 Podpis

Klucz *

1   Potrafi zorientować mapę przy pomocy kompasu i poprowadzi według niej 5 mil do określonego celu.


I D Z N

2.   Przedstawi jedną własnoręcznie wykonaną pracę okazową tego rodzaju jak:

a)   Mapa plastyczna

b)   Powiększona do dużego formatu mapa okolicy, obszaru odpowiadającemu powiatowi

c)   Opis miejscowości pod względem ukształtowania, pokrycia i budowy /z rysunkami lub fotografiami/.


I D Z N

3 Posiada własną mapę okolicy miejsca zamieszkania, wskaże na niej ciekawsze miejscowości, zabytki, pokrycia i formy terenowe; informuje z mapy o drogach, ich jakości i ukształtowaniu, wskaże szczególne bliżej znaną przez siebie okolicę i objaśni czy rysunek mapy jest aktualny w stosunku do obecnego stanu przedmiotów terenowych, wykona profil terenu i powiększenie odcinka mapy.


I D Z N

4. Rysuje sprawnie szkice

a) Określonej powierzchni

b) Wzdłuż drogi

c) Na oko

d) Perspektywicznie.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek