KLUCZE PIOTROWE    
 

Podpis

Klucz *

1.   Wie co oznacza symbol "Kluczy Piotrowych".  Wskaże w Ewangelii fragment, w którym Pan Jezus przekazuje Św. Piotrowi duchową władzę nad Kościołem (władza Kluczy).


I D Z N

2.   Przedstawi sposób wyboru papieża (konklawe). 
      Wyjaśni dlaczego papież rezyduje w Rzymie (grób
      Św. Piotra, pierwszego papieża w podziemiach
      bazyliki Św. Piotra).


I D Z N

3.   Poda krotka charakterystykę pontyfikatów ostatnich papieży: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II.


I D Z N

4.   Wie co to jest encyklika.  Przedstawi krotko treść jednej z encyklik Jana Pawła II.


I D Z N

5.   Wie co to jest sobór powszechny.


I D Z N

6.   Wie kiedy się odbył Sobór Watykański II, kto go zwołał i kto zakończył (imiona papieży).


I D Z N

7.   Wie skąd pochodzą nazwy soborów.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek