KLUCZE PIOTROWE

Poziom trudności 3

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Wytłumaczy symbolikę „Kluczy Piotrowych”. 

 

 

2

Znajdzie i przeczyta w Ewangelii fragment, w którym Pan Jezus przekazuje św. Piotrowi duchową władzę nad Kościołem (władza Kluczy). 

 

 

3

Przygotuje pokaz w zastępie, który przedstawia wybory papieża (konklawe). 

 

 

4

Wyjaśni dlaczego papież rezyduje w Rzymie. 

 

 

5

Wirtualnie lub osobiście zwiedzi Bazylikę Św. Piotra. 

 

 

6

Przedstawi krótką charakterystykę pontyfikatów: obecnego papieża, poprzednich trzech papieży oraz Jana Pawła II. 

 

 

7

Wysłucha audiencji obecnego papieża. 

 

 

8

Wyjaśni co to jest sobór powszechny i skąd pochodzą nazwy soborów. 

 

 

9

Wyszuka kiedy odbył się ostatni sobór, kto go zwołał i kto go zakończył. Przedstawi najważniejsze wprowadzone reformy. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek