KOLEKCJONARKA

 

 Podpis

Klucz *

1Zacznie prowadzić kolekcje lub uzupełni swe stare zbiory np.

a)  20 rozmaitych rodzajów muszli

b)  15 rodzajów kamieni

c)  20 przepisów kucharskich wypróbowanych przez harcerkę

d)  kolekcję z harcerką o podobnych zainteresowaniach.


I D Z N

2.  Ładnie ją ułoży, tak aby mogła pokazać ją innym.


I D Z N

3 Wybierze 3 okazy i opisze je podając: gdzie znalazła/zdobyła, ile lat ma dany przedmiot, jak został wykonany, oraz jego historię.


I D Z N

4.  Zainteresuje się szerszym znaczeniu swoim zbiorem: nawiąże kontakt z innym kolekcjonerem, przeczyta książkę lub artykuł, obejrzy inną tego rodzaju kolekcję.


I D Z N

5.  Pokaże zastępowi co nowego ostatnio zdobyła do swej kolekcji i który przedmiot jest jej ulubiony.


I D Z N

6.  Przyniesie swój zbiór na zbiórkę zastępu/drużyny, lub zaprosi zastęp/drużynę do swego domu, aby swój zbiór pokazać.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek