KRONIKARKA I (od 11 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1  Pisze czysto, czytelnie i poprawnie po polsku.


I D Z N

2.   Opisze w kronice 2 zdarzenia z życia zastępu lub drużyny.


I D Z N

3  Przedstawi własną wzmiankę kronikarską zamieszczoną w piśmie harcerskim lub gazatce szkolnej.


I D Z N

4.   Ozdobi swoje artykuły dowolnym sposobem np. fotografią, rysunkiem itp.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek