KRONIKARKA II (od 14 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1  a) Prowadziła kronikę drużyny przez conajmniej 3 miesiące.

      b) Opisze ciekawe 3 zdarzenia z życia
      zastępu i drużyny np. zbiórkę, ćwiczenie itp.


I D Z N

2.   Opracuje sama lub w zespole i wykona gazetkę ścienną lub powielaną.


I D Z N

3  Przedstawi własną wzmiankę kronikarską lub artykuł zamieszczony w piśmie drukowanym.


I D Z N

4.   Przeprowadzi jeden wywiad np. przyrodniczy, krajoznawczy, terenoznawcy, z życia środowiska i wykorzysta go do kroniki lub gazetki.


I D Z N

5.   Estetycznie rozmieści w powyższym tekście i wklei fotografie lub inne ilustracje wykonane własnoręcznie.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek