KUCHARKA I  (12-14 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1  Przedstawi jadłospis na przeciąg 1 dnia dla zastępu, z podaniem ilości produktów i ich kosztu. Zakupi potrzebne produkty. Przedstawi rachunki i wyliczy się z pieniędzy.


I D Z N

2.   Potrafi utrzymać porządek w kuchni; zdaje sobie sprawę z ważności przechowania produktów w stanie świeżym.


I D Z N

3  Potrafi przyrządzić smacznie i czysto na kuchni polowej; 1 zupę, kaszę lub ryż, mięso lub rybę, jarzynę, jaja, sos, surówkę z jarzyn, deser, kawę, kakao.


I D Z N

4.   Dzieli porcje, poda do stołu estetycznie i punktualnie.


I D Z N

5.   Potrafi usmażyć na patyku bekon, parówki, chleb.


I D Z N

 

Uwaga: Posiłki powinne być przyrządzone z produktów świeżych.

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek