LEKTORKA    
 

Podpis

Klucz *

1.   Odnajdzie w lekcjonarzu tekst czytań na niedziel lub święto.


I D Z N

2.   Czyta poprawnie teksty liturgiczne.


I D Z N

3.   Poprawnie przeczyta tekst mając do przygotowania stosunkowo krotki czas (10 minut).


I D Z N

4.   Raz w miesiącu jest lektorką w miejscowym kościele (jeżeli jest to możliwe).


I D Z N

5.   Ułoży wezwania do modlitwy wiernych na niedzielę, dowolne święto, harcerską Mszę i na uroczystość narodową.


I D Z N

6.   Posiada egzemplarz Pisma Świętego.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek