LUBIĘ FOLKLOR

Poziom trudności 1

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Wskaże na mapie regiony Polski. 

 

 

2

Wybierze jedną legendę i zaprezentuje ją jako plakat, pokaz, animację, komiks itp. 

 

 

3

Wytłumaczy znaczenie jednego przysłowia polskiego. 

 

 

4

W dowolnej formie przedstawi strój ludowy jednego regionu. 

 

 

5

Przedstawi zastępowi lub drużynie wzory haftów jednego regionu. Użyje jeden wzór haftu ludowego w pracy ręcznej np. haft, rysunek, malowanka, itp.  

 

 

6

Zaśpiewa 3 piosenki ludowe i powie z którego są regionu. 

 

 

7

Zatańczy w dowolnej grupie jeden taniec ludowy. 

 

 

8

Wybierze jeden region Polski i w dowolny sposób przedstawi sztukę i zdobnictwo ludowe. Wykona własnoręcznie jeden przedmiot zrobiony typową techniką regionalną. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek