MAGAZYNIERKA

 

 Podpis

Klucz *

1  Prowadziła magazyn na obozie łącznie z zorganizowaniem i likwidacją.


I D Z N 

2.   Dokona w sposób racjonalny zakupów, zapakuje i prześle sprzęt obozowy. Wie w jaki sposób najlepiej jest przewieść sprzęt. Umie zorganzować jego transportację. Umie prowadzić książkę inwentarzową i kontrolę wypożyczeń.


I D Z N

3  Zaprojektuje i wykona urządzenia np. stojaki na saperki, wieszaki, ochraniacze na ostre przedmioty metalowe.


I D Z N

4.   Konserwuje sprzęt: obozowy, kuchenny, pionierski, sportowy. Potrafi naprawić namiot, przechować liny i ochronić sprzęt przed wilgocią.


I D Z N

5.   Umie skompletować ekwipunek drużyny i hufca na obóz letni, stały i wędrowny oraz na kolonię.


I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek