MALARKA I RYSOWNICZKA PRZYRODY

Poziom II

Sprawność przyrodnicza, artystyczna, malarska 

 

Podpis

Klucz *

1.   Na kartce papieru dowolnego wymiaru narysuje z bliska roślinę. Rysuje w milczeniu, uwzględniając wszystkie szczegóły przyrody (cienie, plamki, żyłki, itp).


I D Z N

2.   Wytnie okienko z papieru wielkości 1/3 kartki, na której mieści się rysunek roślinki. Posuwając okienko po swoim rysunku, znajdzie ciekawe miejsce i na drugiej kartce powiększy do tej samiej wielkości co oryginalny rysunek. Narysuje zarys i wypełni kolorami.


I D Z N

3.   Naszkicuje ołówkiem wubrany przez siebie widok/panoramę, uwzględniając szczegóły, cienie, perspektywę, proporcję, itd. Pomaluje rysunek wodnymi farbami.


I D Z N

4.   Narysuje do kroniki drużyny/obozu dowolny obrazek z życia drużyny/obozu.


I D Z N

5.   Skomponuje obraz z natury używając do rysowania i kolorowania naturalne przyrządy artystyczne, np. węgiel z ogniska, patyki, błoto, kwiaty, jagody, trawy, itp.


I D Z N

6.   Zaprojektuje i wykona kartkę z pozdrowieniami z okazji imprezy drużyny/obozu lub innej okazji.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek