MIŁOŚNICZKA AUSTRALII

 

 

Podpis

Klucz *

1.   a)  Wie co to jest federacja i zna w skrócie historię Australii


I D Z N 

      b)  Zna stany i ich stolice.

I D Z N

      c)  Zna imiona założycieli najwiekszych miast (stolic).

I D Z N 

      d) Wie o pierwszych odkrywcach i badaczach Australii

I D Z N 

2.   a)  Może podać 10 miejsc które są znane i które mogą być
           interesujące dla turystów.


I D Z N 

      b)  Może podać 10 zwierząt które żyją tylko w Australii.


I D Z N 

      c)  Poda 3 duże i ważne parki narodowe w Australii. Poda
           szczegóły o jednym parku narodowym


I D Z N 

      d)  Wskaże na mapie Australii:
           *  stany i stolice oraz inne większe lub znane
              miejscowości
           *  morza i oceany wokoło Australii i ich nazwy
           *  sąsiadów Australii
           *  główne naturalne  ukształtowania powieszchni np.
              pasma gór, pustyne, wody śródlądowe, rzeki


I D Z N 

      e) Opisze florę i faunę Australii

I D Z N 

3.   a)  Wie jakie grupy przypłynęły do Australii jako osiedleńcy.

I D Z N 

      b) Wie kiedy powstało pierwsze osiedle w Australii

I D Z N 

      c) Wie jakie były ich przyczyny osadnictwa.

I D Z N 

      d) Wie kto był pierwszym gubernatorem Australii

I D Z N 

      e) Jakie były inne przyczyny przypływu innych
          narodowości do Australii do roku 1901?

I D Z N 

      f)  Wie skąd przyjechali pierwsi Polacy, gdzie i kiedy się
          osiedlili.

I D Z N 

4.   a)  Może podać przynajmniej 5 grup Aborygenskich.

I D Z N 

      b) Poda 5 różnych narzędzi które Aborygeni używali lub
          używają w ich codziennym życiu.

I D Z N 

      c) Zna przynajmniej 1 legendę „Dreamtime” z kultury
          Aborygenskiej.

I D Z N 

5.   a)  Zdobędzie informacje o:
           *  pierwszej i drugiej flocie do Australii
           *
 gorączce złota
           *  palisadzie „Eureka”

           *  miejscowości „Botany Bay” lub „Port Arthur”


I D Z N 

      b)  Przedstawi jeden z  powyższych tematów jako plakat.

I D Z N 

6.   a)  Wie kto byli:
           * 
kapitan James Cook
           *  Ned Kelly     
           * 
Mary McKillop
           *  Edmund Strzelecki

           *  Charles Darwin
     *  Caroline Chisolm
     *  Sir Edmund Barton


I D Z N 

      b)  Opowie o życiu dwóch z wyżej wymienionych osób.

I D Z N 

7.   Zwiedzi 3 znane miejsca w Australii - kulturalne lub
      zabytkowe. 

I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek