MIŁOŚNICZKA GIER SPORTOWYCH

 

 Podpis

Klucz *

1  Gra ochoczo z dokładną znajomością prawideł w:
a)
Gry bieżne, rzutne, skoczne, po 3 każdego typu /mogą być kombinowane np. bieżne –berek zwykły, trzeciak zwykły, wyścigi rzędów; rzutne – oblężenie twierdzy, wyścig w rzędach z piłką, podrywka rzucana; szkoczne -  król skoczków, skakanki/
b)
Dwie z pomiędzy gier : dwa ognie, kwadrant /rounders/, siatkówka, tenis, koszykówka, hokej.
c)
 Pięć gier towarzyskich np: elektryczna chusteczka, do 20-tu razy sztuka, zimno-gorąco


I D Z N

2.   Zorganizuje i przeprowadzi po jednej grze z każdej wyżej wymienionego punktu.


I D Z N

3  Przedstawi jeden własnoręcznie zrobiony przedmiot do gier np.: piłkę, chorągiewkę, siatkę, woreczek, szarfy do gier itp.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek